Jednotka

Činnost výjezdové jednotky

Jednotka byla od začátku roku vyslána operačním střediskem HZS MSK celkem ke 37 výjezdům k událostem viz tabulka. Převážně se jednalo o čerpání vody, odstraňování padlých stromů a likvidaci bodavého hmyzu.

Společně se stovkami jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů v celé ČR se připojila ve středu 19.9.2021 vyvěšením černé vlajky na zbrojnici a nástupem jednotky s vozidlem k uctění památky dvou dobrovolných hasičů, kteří zahynuli při výbuchu rodinného domu v Koryčanech. V poledne v zásahových oblecích a s rozsvícenými majáky uctili minutou ticha jejich památku.

Výjezdy

Rok Požáry Dopravní nehody Technické zásahy Ostatní činnosti Planý poplach Celkem
2021 3 0 31 2 1 37
2020 2 0 18 13 0 33
2019 1 0 6 15 0 22
2018 2 0 4 25 0 31
2017 3 1 6 9 0 19
2016 3 0 1 11 1 16
2015 4 1 5 18 1 29
2014 2 0 4 24 0 30
2013 0 0 2 0 0 2
2012 9 0 8 12 0 29
2011 2 1 6 10 0 19
2010 3 0 24 9 0 36
2009 2 1 4 10 0 17

stav k 20. 12. 2021

Přívalový déšť a následné čerpačky

Letošní květen je poněkud zvláštní. Je poznamenán nejen situací s Covidem-19, ale i počasí letos moc nepřeje nejkrásnějšímu jarnímu měsíci. Na studené počasí a déšť jsme v máji nebyli zvyklí. A tak i hasiči mají víc práce než obvykle. I výjezdová jednotka dobrovolných hasičů ze Záblatí si v květnu zapracovala víc, než je obvyklé. Vše začalo ve středu 12.5.2021,kdy po prudké bouřce a přívalovém dešti byla ve 20:03 vyslána k čerpání zatopeného sklepa v RD na ulici Fugnerové v Bohumíně. Ihned po ukončení ve 20:19 byla operačním střediskem přesunuta k další čerpačce na ul. Tiché ve Starém Bohumíně a následně ve 20:54 pak do Bohumínské městské nemocnice ve Starém Bohumíně. Tam se spolu s dalšími 4 jednotkami dobrovolných i profesionálních hasičů podílela na čerpání zatopených suterénů nemocnice. Tento zásah zabral víc než 2 hodiny a před půlnocí se jednotka vrátila do zbrojnice. Takže skutečně perný večer. Činnost pokračovala další dny čerpáním zatopených sklepů rodinných domků v Záblatí např. na Anenské ulici. V pondělí 17.5.2021 pak jednotka v 19:36 vyjížděla k zatopeným příkopům a zahradám na ul. Rychvaldské. Čekala je perná práce při čistění ucpaných můstků a příkopů. Práce se podařila a tak jsme ve 22:00 hodin byli zpátky ve zbrojnici.

Čerpání vody

Přívalové deště a bouřky, které silně udeřily v našem kraji, zaměstnaly minulý týden i naší jednotku. Ta vyjížděla celkem 4x, a to 18.8. ve 14,05 k čerpání zatopeného sklepa v RD v Záblatí v ul. Za můstkem a posléze v 16,25 do Bohumína na čerpání sklepů v ul. Studentské, které se protáhlo do večerních hodin.

Následující den 19.8. vyjížděla jednotka ke dvěma zásahům, nejprve v 13,05 k čerpání suterénu RD v ul. Budovatelské v Záblatí, odkud se ve 13,30 přesunula k obdobnému úkolu do ul. Anenské. Svou činnost ukončila kolem 16. hodiny.

Požární asistence

Jednotka našeho sboru společně s JPO Starý Bohumín a JPO Šunychl prováděla v období od 21. do 28. května požární asistenci při činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ve firmě Bonatrans Group a.s. Bohumín. Celkem 9 členů jednotky se vystřídalo na cca 10 osmi či dvanáctihodinových směnách při demontáži vysloužilých strojních zařízení, kdy hlavně při svářecích a řezacích pracích hrozilo nebezpečí požáru. Vše se zvládlo bez vážnějších potíží a k žádné mimořádné situaci nedošlo.

Výjezd

Větrná smršť Sabine zaměstnala i naši výjezdovou jednotku. V pondělí 10. února v 10,14 byla vyslána operačním střediskem k likvidaci padlého stromu, který přerušil dopravu na ulici Sokolské v Záblatí. Vyjelo družstvo v počtu 1 + 4 vozidlem Renault CAS24 a během cca 40 minut zvládlo pomocí 2 motorových pil rozřezání a odklizení vzrostlé lípy, kterou skolil silný vítr.

Nepříznivé počasí pokračovalo i v úterý, kdy naši jednotku vyslalo operační středisko v 8,52 ke společnému zásahu s jednotkou HZS MSK, stanice Bohumín při zabezpečení částečně strhnuté střechy z RD na adrese Bezručova 44, Záblatí. Jednotka vyjela v počtu 1 + 5 oběma vozidly, tedy Renault CAS24 a DA VW Crafter. Prováděla odklizení strhnuté části střechy, zabezpečení stávající střechy a zakrytí poškozené části plachtou. Zásah ukončila před polednem.