Aktuálně

Milí členové sboru,

samozřejmě, jako každý rok i letos měla proběhnout Valná hromada sboru a to v sobotu 16. 1. 2021 v hasičské zbrojnici. Bohužel vzhledem ke stávající epidemiologické situaci s Covidem-19 a s tím souvisejících opatřeních vlády ČR svolání valné hromady nebylo možné, bude naše VVH uspořádaná pravděpodobně někdy v průběhu roku až se uklidní situace okolo virové nákazy.

Jak už je na začátku roku zvykem, je však potřeba zaplatit ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2021. Ty činí 250,- Kč na osobu/rok a můžete je zaplatit buď osobně hospodáři sboru Jiřímu Misiořovi, nebo mé maličkosti, popřípadě odeslat členské příspěvky na bankovní účet sboru ČÚ: 190750274/0300. Nutno uhradit do konce ÚNORA !!!

Děkuji Vám všem a těším se na osobní setkání v lepších časech.

Jan Plasgura

Starosta sboru

Povodňové výjezdy

Dlouhotrvající vydatné deště zapříčinily v minulém týdnu silné zvýšení vodních hladin na Moravě a ve Slezsku. S tím jsou spojeny rozvodněné řeky, říčky a potoky a zatopené oblasti. Například Odře v Bohumíně chybělo několik centimetrů ke 3.stupni povodňové aktivity.

A tak i naše jednotka zažila několik perných dnů. Prováděla čerpání zatopených suterénů či pomáhala při stavění hrází z pytlů s pískem. V úterý 13.10. vyjížděla nejprve ve 14:45 do Záblatí do ulice Na úvoze a večer v 19:53 pak do Bohumína do ul. Krátké. Ve středu 14.10. pak v 11:03 do Trnkové ulice v Pudlově, následně ve 13:41 do Záblatí na ul. Anenskou a pak ještě večer v 19:19 znovu do Pudlova do lokality Na Chalupách. Činnost ukončila kolem 22.hodiny. Třebaže koncem týdne přestalo pršet, výjezdy pokračovaly. V sobotu 18.10. v 15:00 vyjížděla jednotka na ul. Anenskou do Záblatí, kde ji čekal úkol vyčerpat cca 130 cm vody ze sklepa rodinného domku. A poslední výjezd v pondělí 19.10. v 10:41 k vyčerpání vody z výtahové šachty ve věžáku na ul. Tovární v Záblatí. Tak snad již bude zase chvíli klid.

Tragický požár v Bohumíně

Třebaže jsme se přímo neúčastnili, hluboce nás všechny hasiče zasáhl tragický požár bytu v 11.patře výškového domu na Nerudové ulici v Bohumíně. Tento požár si vyžádal krutou daň, a to 11 lidských životů včetně několika dětí. Je to obrovská tragédie pro všechny pozůstalé.

Proto jsme se na mimořádném jednání výboru dohodli, že sbor přispěje částkou 5.000,-Kč do mimořádné finanční sbírky, kterou na pomoc postiženým touto tragédií vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Žádné peníze sice nenahradí 11 zmařených lidských životů, ale můžou pomoci překonat těžkou situaci pozůstalých. Proto vyzýváme všechny naše příznivce, přátelé a známé, aby dle svých možností přispěli do této sbírky zasláním libovolné částky na účet 868686/2700.

Noční soutěž 2020 se ruší

Vzhledem ke stále problematické situaci s virem Covid-19 jsme včera na jednání výboru SDH Záblatí přijali závěr, že letos nebudeme pořádat ani tradiční "Noční soutěž", která se měla konat 22.8.2020. Je nám to líto, nicméně nyní je to asi nejbezpečnější řešení. Takže u požárního sportu v Záblatí až příští rok!

Soutěže SDH v roce 2020

vzhledem k současné situaci s virem Covid-19 jsme včera na jednání výboru SDH Záblatí přijali závěr, že letos nebudeme pořádat ani soutěž dětí - MH (původní termín 20.6.), ani soutěž dospělých "Memoriál L.Blahovce" (původní termín 18.7.2020).

Naší třetí tradiční akcí je "Noční soutěž", která by se měla konat 22.8.2020. O konání této akce rozhodneme s dostatečným předstihem (do konce července 2020) dle aktuální virové situace. Po přijetí definitivního rozhodnutí budeme ihned informovat.

Boj s koronavirem

Virus Covid-19 ochromil bez nadsázky celý svět. Nevyhnul se ani naší republice. A protože situace je vážná, měl by pomoci každý, kdo může. A tak pomáháme i my. Desítka kluků a holek z našeho sboru zahájila výrobu stále nedostatkových roušek. Přinesli si do zbrojnice šicí stroje, zásoby potřebného materiálu a začali vyrábět ochranné roušky. Později se připojilo i několik členů ze sousedního SDH Starý Bohumín. Domácí přebytky už dávno nestačily, a tak jsme uvolnili z naší sborové pokladny potřebné finanční prostředky na nákup dalšího materiálu pro výrobu. Od pondělí 16.března do konce dubna, kdy jsme tuto činnost ukončili jsme ušili 2300 kusů tohoto velmi potřebného zboží. A kam hotové roušky putovaly? Nejprve samozřejmě pro občany a seniory z naší obce, kteří si je mohli vyzvednout přímo ve zbrojnici nebo v sousední prodejně potravin „Smíšenka“. Městské nemocnici v Bohumíně jsme předali 400 ks, do Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě 700 ks, dalších 100 ks pro řidiče autobusů DP města Ostravy a 100 ks do Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek v Ostravě. Po 50 ks pak obdržel Dům pokojného stáří Sv. Františka ve Starém Bohumíně, Beskydské rehabilitační centrum Čeladná a firma Sportisimo pro své prodavače. Menší množství pak obdržely prodavačky z prodejen Hruška, ZZS Bohumín, bohumínská poliklinika a další potřební, např. i Pohřební služba v Bohumíně. Průběžně jsme doplňovali „rouškovník“, který vznikl společnou aktivitou SDH a FK Slovan na hřišti v Záblatí. Doufáme, že jsme aspoň trochu pomohli našim občanům v této vážné situaci.

Výroční valná hromada sboru

Dne 18.1.2020 se uskutečnila výroční valná hromada Sboru. Na úvod jsme uctili minutou ticha památku zemřelých členů sboru a dalších hasičů, sponzorů a přátel. Poté starosta přivítal hosty jednání – starostu Okresního sdružení hasičů ČMS v Karviné p. Štefana, místostarostu Městského úřadu Bohumín Ing. Macuru, vedoucí organizačního odboru MÚ Bohumín Mgr. Šmídovou, delegaci kolegů hasičů z družebního OSP Zabloče v Polsku vedenou starostou p. Dziedzielem a zástupce FK Slovan Záblatí p. Vítu. Poté jsme zhodnotili rok 2019. Valná hromada schválila jednotlivé zprávy o činnosti celého sboru, jednotky, sportovních družstev a kolektivu „Mladých hasičů“. Taktéž schválila zprávu o činnosti na úseku prevence, zprávu o hospodaření a revizní zprávu. V dalším jednání jsme pokračovali schválením plánu činnosti na rok 2020 včetně rozpočtu sboru.

Jelikož byla letošní valná hromada volební, byl během ní zvolen staronový výbor sboru (až na 2 výjimky ). Celkem 32 přítomnými členy s hlasovacím právem (z 57 pozvaných) byl starostou opět zvolen p. Jan Plasgura. Dále byli zvoleni delegáti na valnou hromadou okrsku Bohumín a shromáždění delegátů OSH Karviná.

Po volbě výboru proběhla diskuse a oficiální část valné hromady byla ukončena přijetím „Usnesení“ z tohoto jednání.

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Záblatí

Funkce Titul, jméno, příjmení Telefon
Starosta Jan Plasgura nejml. 604261908
Velitel Stanislav Tyrala 731130689
Místostarosta Markéta Blahovcová 605753107
Strojník Jan Šmelko
Referent prevence a výchovné činnosti Ing.Barbora Vžentková
Jednatel Anna Vžentková
Hospodář Jiří Misioř 602722814
Referent MTZ Daniel Bogdanowicz
Referent mládeže Kateřina Laubrová
Předseda KRR Petr Piperek
Člen KRR Jindřich Sikora
Člen KRR Elen Papadimitriu